Gecertificeerd

Erkend installateur

24u storingsdienst

Boskoop en omstreken

Onderhoudscontracten

Op deze pagina vindt u een overzicht van onderhoudscontracten.
U kunt kiezen uit een Basis, PlusTotaal of VR contract. Los onderhoud is eventueel ook mogelijk!

Selecteer type cv-ketel voor een overzicht van de tarieven

Hierbij informeren wij u dat we per 1 april 2023 verplicht werken volgens de gasketelwet.

De kosten die hier uit voortvloeien worden doorberekend in onze contracten.

De voorwaarden zijn gewijzigd en de abonnementsprijzen verhoogd.

Tarievenlijst

AB Servicecontracten
Voor HR cv-ketels t/m 40 kW

Losse
onderhoudsbeurt

HR ketel Nefit/Vaillant/Intergas

CV Basis

HR ketel
Nefit/Vaillant/Intergas*
t/m 40 kW

CV Plus

HR ketel
Nefit/Vaillant/Intergas*
t/m 40 kW

CV Totaal

HR nieuwe ketel
Nefit/Vaillant
t/m 40 kW
Contractkosten per jaar n.v.t. €130,72 €185,05 €245,32
Prijs per maand
Incasso per kwartaal
n.v.t. €10,89
€32,68
€15,42
€46,26
€20,44
€61,33
Onderhoud
Onderhoudsbeurt
Onderhoudspakkingen
Overige onderdelen bij onderhoud
€151,00 per keer*
exclusief
exclusief
elke 2 jaar*
exclusief
exclusief
elke 2 jaar
exclusief
exclusief
elke 2 jaar
inclusief
inclusief
Storingen
Arbeid monteur.
Montage onderdelen
Toestel onderdelen
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
inclusief
exclusief
exclusief
inclusief
inclusief
inclusief
Noodzakelijke vervanging van:
expansievat, vulpunt en overstortventiel
exclusief exclusief exclusief inclusief
Weekend-/avondservice
Toeslag weekend-/avondservice n.v.t. €35,00 €20,00 €20,00

Contracten omvatten alleen aan het toestel.

* Tot maximaal 3 kwartier arbeid. Daarboven wordt arbeid extra in rekening gebracht per tijdseenheid van 15 minuten.

* Intergasketels worden elk jaar nagezien volgens fabrieksvoorwaarden( om het jaar klein onderhoud).

Zie onze voorwaarden of uw cv-ketel in aanmerking komt voor het door u gewenste AB servicecontract.
Ook zonder een AB servicecontract kunt u ons uiteraard inschakelen voor het verrichten van onderhoud en het verhelpen van storingen (alleen binnen kantoortijden). Hiervoor gelden onze reguliere tarieven.

De vermelde tarieven in dit overzicht gelden per 01-01-2024 en zijn incl. BTW.

Tarievenlijst

AB Servicecontracten
Voor HR cv-ketels > 40 kW en < 70 kW

Losse
onderhoudsbeurt

HR ketel Nefit/Vaillant/Intergas

CV Basis

HR ketel
Neftit/Vaillant/Intergas*
> 40 kW

CV Plus

HR ketel
Nefit/Vaillant/Intergas*
> 40 kW en < 70 kW

CV Totaal

HR nieuwe ketel
Nefit/Vaillant**
> 40 kW en < 70 kW
Contractkosten per jaar n.v.t. €157,55 €196,06 €257,38
Prijs per maand
Incasso per kwartaal
n.v.t. €13,13
€39,39
€16,34
€49,02
€21,45
€64,35
Onderhoud
Onderhoudsbeurt
Onderhoudspakkingen
Overige onderdelen bij onderhoud
€151,00 per keer*
exclusief
exclusief
elke 2 jaar*
exclusief
exclusief
elke 2 jaar
exclusief
exclusief
elke 2 jaar
inclusief
inclusief
Storingen
Arbeid monteur
Montage onderdelen
Toestel onderdelen
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
inclusief
exclusief
exclusief
inclusief
inclusief
inclusief
Noodzakelijke vervanging van:
expansievat, vulpunt en overstortventiel
exclusief exclusief exclusief exclusief
Weekend-/avondservice
Toeslag weekend-/avondservice n.v.t. €35,00 €20,00 €20,00

Contracten omvatten alleen aan het toestel.

* Tot maximaal 3 kwartier arbeid. Daarboven wordt arbeid extra in rekening gebracht per tijdseenheid van 15 minuten.

* Intergasketels worden elk jaar nagezien volgens fabrieksvoorwaarden( om het jaar klein onderhoud).

** Alleen mogelijk bij door AB nieuw geplaatste Nefit en Vaillant toestellen tot 70 kW.

Zie onze voorwaarden of uw cv-ketel in aanmerking komt voor het door u gewenste AB servicecontract.
Ook zonder een AB servicecontract kunt u ons uiteraard inschakelen voor het verrichten van onderhoud en het verhelpen van storingen (alleen binnen kantoortijden). Hiervoor gelden onze reguliere tarieven.

De vermelde tarieven in dit overzicht gelden per 01-01-2024 en zijn incl. BTW.

Tarievenlijst

AB Servicecontracten
Voor VR cv-ketels

Losse onderhoudsbeurt

VR ketel

CV Basis

VR ketel
Nefit/Vaillant/Intergas
t/m 40 kW

CV Basis

VR ketel
Nefit/Vaillant/Intergas
> 40 kW
Contractkosten per jaar n.v.t. €141,56 €143,23
Prijs per maand
Incasso per kwartaal
n.v.t.
n.v.t.
€11,80
€35,39
€11,94
€35,81
Onderhoud
Onderhoudsbeurt
Onderhoudspakkingen
Overige onderdelen bij onderhoud
€151,00 per keer*
exclusief
exclusief
elk jaar*
exclusief
exclusief
elk jaar*
exclusief
exclusief
Storingen
Arbeid monteur Montage onderdelen
Toestel onderdelen
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
exclusief
Noodzakelijke vervanging van:
expansievat, vulpunt en overstortventiel
exclusief exclusief exclusief
Weekend-/avondservice
Toeslag weekend-/avondservice n.v.t. €35,00 €35,00

Contracten omvatten alleen aan het toestel.

* Tot maximaal 3 kwartier arbeid. Daarboven wordt arbeid extra in rekening gebracht per tijdseenheid van 15 minuten.

Zie onze voorwaarden AB servicecontract CV Basis VR.
Ook zonder een AB servicecontract kunt u ons uiteraard inschakelen voor het verrichten van onderhoud en het verhelpen van storingen (alleen binnen kantoortijden). Hiervoor gelden onze reguliere tarieven.
De vermelde tarieven in dit overzicht gelden per 01-04-2024 en zijn incl. BTW.

Voor contracten op cv-ketels welke zich buiten een straal van 10 km, gerekend vanuit Boskoop Centrum, bevinden, berekenen wij, naast de kosten als genoemd in de tarievenlijst, de reistijd van de monteur (uit en thuis) als arbeidstijd tegen de tarieven als vermeld bij CV Basis + een toeslag van € 0,55 per gereden km.

Aanmelden onderhoud

U kunt het onderhoudscontract (PDF) die betrekking heeft op uw ketel uitprinten en het aanmeldformulier invullen en opsturen.
Om PDF bestanden te openen heeft u Adobe Acrobat nodig.

Aanmeldformulier HR CV-ketel t/m 40kW (PDF)
Aanmeldformulier HR CV-ketel > 40kW (PDF)
Aanmeldformulier VR CV-ketel (PDF)

U kunt ook aanmelden via het digitale aanmeldformulier, klik op de knop onder deze tekst.

  Opdrachtgever

  • Facturen en correspondentie worden uitsluitend naar dit e-mailadres verstuurd

  • Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen administratie

  Geeft zich hierbij op voor AB Service Contract

  CV TotaalCV PlusCV BasisVR

  Gegevens CV-ketel

  Machtiging

  Ik verleen hierbij machtiging tot automatische afschrijving van het verschuldigde abonnementsgeld (1x per kwartaal, vooraf) en indien van toepassing, de kosten voor het verhelpen van storingen c.q. het uitvoeren van onderhoud van rekeningnummer:

  • Het verschuldigde bedrag wordt alleen geïncasseerd indien uw aanvraag door ons wordt goedgekeurd en het contract definitief ingaat

  • Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te storten

  Ik ga akkoord met de bovenstaande overeenkomst

  Uw cv-ketel laten onderhouden in combinatie met mechanische ventilatie is ook mogelijk.
  Wilt u hier meer over weten? Belt u ons dan gerust!

   

                                                                                              Per 1 januari 2024 Servicebezoek incl.1e half uur € 80,54 incl btw.

                                                                                                               Arbeidsloon per kwartier € 22,09 incl btw.(dit tarief geldt alleen in Boskoop)

  Top Call Now Button